Aktualno izdanje

Intervju: Lovro Benčević

Lovro Benčević, stručni suradnik za razvoj RAZZŽ, podpredsjednik ZED-a i kapetan Kuglačkog kluba Zaprešić

Koja je vaša uloga unutar Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije?
Regionalna razvojna agencija Zagre­bačke županije primarno je zadužena za razvijanje novih projekata, te za izradu strategija razvoja, kako poduzetnicima, tako i jedinicama lokalne samouprave i naravno, samoj Zagrebačkoj županiji. Moja uloga je formalno Stručni suradnik za razvoj, što znači da pišem i koordiniram prijavu projekata poduzetnika na fondove EU i izrađujem strateške dokumente razvoja za jedinice lokalne samouprave. U RRA nas ima 12, podijeljeni smo u timove i funkcioniramo „projektno“, dakle kada se pojavi novi projekt ili problem, formiramo tim i krećemo u rješavanje.
 
lovro benčević
 
Koji projekti su ostvareni i koji su tijeku na našem području?
Teško mi je posebno izdvajati neki projekt, ali svakako mogu reći da smo kao Razvojna agencija do sada realizirali projekata u iznosu preko 80 milijuna kuna već isplaćenih bespovratnih sredstava. Također, važno je reći da smo jako dostupni, svaki petak održavamo INFO točku koja je potpuno besplatna za sve, na kojoj građani, poduzetnici i ostali mogu doći predstaviti svoj projekt, a mi ćemo se potruditi dati najbolji mogući model financiranja za projektnu ideju. INFO točka naš je najuspješniji projekt, jer ju je u protekle 4 godine koristilo preko 1400 korisnika i svi su detaljno informirani o fondovima. S našeg područja istaknuo bih projekte koje smo radili za naše poljoprivrednike, od izgradnje objekata za stoku, nabavke nove opreme i mehanizacije i to u sektorima mljekarstva i vinogradarstva. Također, dosta smo radili i na ostvarivanju sredstava za poduzetnike, za koje smo ishodili novac za nabavku opreme, koja je povećala i poboljšala proizvodnju. Ono što je aktualno su strategije razvoja, koje ili smo počeli raditi ili ugovaramo za većinu naših okolnih općina, te za sam Grad Zaprešić. Pozivam sve da se uključe u taj projekt, jer to mora biti jedna kvalitetna kuharica dobrih projekata, kako bi nam zajednički razvoj bio što jasniji i što bolje pripremljen. Mi Zaprešićani to znamo napraviti i siguran sam da ćemo složiti dobar dokument. Za budućnost na našem području očekujem dosta projekata u ruralnom razvoju, prvenstveno turizmu. Očekujem i pojačane aktivnosti naših poljoprivrednih proizvođača, te sam siguran da ćemo puno projekata imati u dovršetku javnih i komunalnih potreba našeg stanovništva. Primijetio sam da svi čelnici naših jedinica lokalne samouprave o tome razmišljaju, a time će nam se kva­li­teta života svakako podići.
 
Iskustva s EU fondovima, kakvi projekti najbolje prolaze, imamo li ih dovoljno?
Posao savjetnika za EU fondove radim proteklih 6 godina i sudjelovao sam ili vodio preko 100 projekata prilikom aplikacija na razne modele financiranja, što mi se čini jako puno. No to je statistički jako malo, s obzirom na mogućnosti koje imamo. Količina novca koja nam je na raspolaganju izuzetno je velika i realno je teško osmisliti razvojni projekt koji se barem u nekom svojem dijelu ne može financirati sredstvima EU. Ja primarno radim za ruralni prostor, odnosno projekte u ruralnom području. To su poljoprivredni, infrastrukturni i turistički projekti za koje smatram da najbolje prolaze. Jako važna činjenica kod ovih projekata je da za njih gotovo uvijek ima novca, odnosno ako korisnik zadovolji kriterije i kvalitetno napiše aplikaciju, novac je gotovo osiguran. Razlog tome je što u EAFRD fondu putem mjera ruralnog razvoja, Hrvatskoj godišnje pripada gotovo 333 milijuna €. Prema mojim saznanjima, projekata će biti. lovro benčević
Već sada se u svakom investicijskom ciklusu spominju EU fondovi i svi polako o njima razmišljaju. EU fondovi tražit će nas određene pril­agodbe projekata, ali smatram da smo za bespovratni novac svi vrlo voljni modificirati projektnu ideju, ako je to moguće. Također, mislim da će projekata biti iz razloga što je to i jedini svježi novac koji se može pojaviti na našem tržištu i pomoći nam u poboljšanju naše ekonomske situacije.
 
Održavate i predavanja, komu su namijenjena i na čemu je naglasak?
Predavanja su sastavni dio mog posla, odnosno kroz projekte edukacija do sada sam održao preko 70 izlaganja na temu EU fondova. Cilj je upoznati ljude s mogućnostima korištenja fondova, te također iz realne perspektive prikazati sliku EU fondova. Mi to radimo na način da prezentiramo primjere iz prakse, odnosno doslovno na našem predavanju korisnik dobije iskustvo pisanja upravo tog projekta koji je već prošao, kako bi mogao i sam na svojem projektu primijeniti te vještine. Ja očekujem da ćemo kao RRA u budućnosti najviše raditi upravo edukacije, jer nam je želja da ljudi sami nauče ispunjavati aplikacije za EU fondove.
 
Što je LAG Sava i zašto je osnovan?
LAG Sava je udruga koju su formirale jedinice lokalne samouprave u zajedništvu sa svojim udrugama, poduzetnicima i stanovništvom. Sama skraćenica znači Lokalna akcijska grupa, a to ona upravo i jest. Dakle, grupa koja je zainteresirana za izradu razvojnih projekata na svom području u
lovro benčević
interesu svih dionika. LAG Sava povezuje JLS oko Save, Zaprešić, Brdovec, Samobor i Svetu Nedjelju. Prema novoj inicijativi kreće se u proširenje gdje ćemo uključiti nove članice u smislu novih JLS i novih udruga i poduzetnika. No svakako glavni sljedeći korak je izrada Lokalne razvojne strategije i osmišljavanje akcijskog plana za provedbu tih zajedničkih projekata. Nadamo se da ćemo to uspjeti tijekom jeseni kvalitetno i odraditi, kako bi i za te projekte mogli povlačiti sredstva EU.
 
 
 
Potpredsjednik ste ZED-a. Kakve aktivnosti održavate?
Aktivnosti je jako puno, tijekom cijele godine, ali iskreno ću otkriti da ja sudjelujem samo u njih nekoliko, ostalo provode kolegice i kolege na čelu s predsjednicom Krčelić. Ja sudjelujem u projektima Žetvene svečanosti i Zaštita od ambrozije iz razloga što sam visoko motiviran da se upravo te teme kod nas potiču i da se o njima govori. No ZED meni daje nešto drugo, a to je lovro benčevićpovezanost s tradicijom. Kao i sve mlade ljude, modernizacija i informatizacija odvlače me u određene smjerove koji mi se ne sviđaju, i kroz sudjelovanje u ZED- u ostvarujem svoj doticaj s tradicijom koja mi je jako važna. Ja sam tradicionalno odgajan, obitelj mi je najvažnija na svijetu i zato se i svojoj kćerki trudim usaditi taj osjećaj očuvanja baštine i tradicije, što svatko od nas građana Zaprešića kroz manifestacije ZED-a svakako može doživjeti.
 
Ljubav prema kuglanju?
Ni sam nisam vjerovao, kada ste mi rekli da kuglam 25 godina, a imam 33, dakle kuglam cijeli svoj život. Jednom su me čak i pitali kada ću prestati kuglati, pa sam umjesto da pitam zašto? pitao kako?, jer kuglanje je sigurno dio mene.
 
Kapetan ste Kuglačkog kluba Zaprešić, na koje uspjehe ste najviše ponosni?
Naša atmosfera koja se gradi već 15-ak godina, naš rad koji u zadnjih par godina posebno dolazi do lovro benčevićizražaja, motiviraju me da na kuglani budem još jako dugo. Biti kapetan prvacima Hrvatske, jednoj od najboljih momčadi svijeta, stavlja me u poziciju da mogu reći da sam da izuzetno ponosan na svoju ekipu, od koje možete u narednom razdoblju očekivati samo više. Kvalitetnim radom, odličnom atmosferom, prijateljstvom i zajedništvom, vjerujemo da ćemo u naš Zaprešić donijeti pehar svjetskog prvaka u vrlo skoro vrijeme.

[ 27. Srpnja 2014. ]

Obavijesti i najave

Simetriks
Zaprešić online
Klub Zaprešićana
Grad Zaprešić
Akademij-art