Aktualno izdanje

Intervju: Robert Mustač, predsjednik Uprave Messer Croatia Plin

Messer Croatia Plin jedna je od najdugovječnijih tvrtki na zaprešićkom području. O planovima ove vrlo uspješne tvrtke te općenito o stanju u hrvatskom gospodarstvu razgovarali smo s predsjednikom Uprave Robertom Mustačem

Grupacija Messer Group GmbH odlučila se investirati u Hrvatsku dok je još u Hrvatskoj bjesnio rat te je preuzela visok stupanj rizika u početnoj fazi. Privatizacija tadašnjeg proizvođača tehničkih plinova - firme Montkemjia  - bila je jedna od prvih u Hrvatskoj, no s današnje točke gledišta jedna od najtransparentnijih,što je i potvrdila provedena revizija privatizacije.

Situacija u tadašnjoj Montkemiji bila je odraz stanja u gospodarstvu Republike Hrvatske, a osnovna obilježja tada su bila: niska produktivnost, višak zaposlenih, loša likvidnost, tehnološki zastarjela  proizvodnja, vrlo velika neefikasnost poslovnih procesa te je postojao veliki potencijal za optimalizaciju istih. Na sve to se nadovezao gubitak dotadašnjih tržišta tehničkih plinova. messer robert mustač

Nakon 25 godina, gledajući na mikro razini, tj. na razini proizvođača tehničkih, medicinskih i prehrambenih plinova ostvaren je ogroman napredak u smislu poboljšanja svih poslovnih procesa, povećanja produktivnosti rada, razvoja visokog stupnja informatičkog sustava, potpune  modernizacije logističkog  parka te je izgrađeno jedno od najmodernijih postrojenja za razlaganje u Europi, uključujući i punionice komprimiranih plinova.

Općegospodarska klima se u proteklih 20 godina značajno popravila, a poseban napredak ostvaren je u posljednjih nekoliko godina. Od pozitivnih stvari posebno bih želio naglasiti efekte borbe protiv korupcije, zatim povećanje likvidnosti kroz eliminiranje privatnih firmi koji nisu imale poštene namjere pa su se negativni efekti širili na zdrave i poštene poduzetnike. Razvoju gospodarstva pogoduje izgrađenost cestovne infrastrukture, kao i  konkurentne cijene svih energenata. Veliki udio u uspješnom poslovanju daju vrlo stručni, inovativni i motivirani djelatnici koji u usporedbi s europskim kolegama postižu vrlo dobre rezultate.

Pomak, ali još uvijek nedovoljan, ostvaren je u području pravosudnog sustava, odnosno rješavanja tuženih kupaca, a posebni problem u poslovanju su neriješene zemljišne knjige. Česte fiskalne promjene i promjene pravnog okvira sigurno ne pridonose privlačenju stranih investicija i kapitala.

messer robert mustač

 S obzirom na Vaše članstvo u Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj (HR PSOR-u) od samih početaka, možete li reći vrijedi li biti društveno odgovorno poduzeće?

Iako smo bili jedan od osnivača HR PSOR-a, moram priznati da je tek posljednjih nekoliko godina sazrjela svijest o značenju i važnosti društveno odgovornog poslovanja. U pojedinim segmentima ostvarivali smo vrlo visok nivo društveno odgovornog poslovanja, ali nije postojala poveznica koja bi to sve zaokružila u jedan sustav te smo napravili veliki iskorak u nekoliko posljednjih godina što je rezultiralo dobivanjem nagrade Indeksa DOP-a za 2015. godinu. Iz današnje perspektive mogu reći da još uvijek postoji velik potencijal za poboljšanje na svim područjima koji su važni za društveno odgovorno poslovanje. Ponosan sam što smo ovu tematiku osvijestili, u prvom redu na srednjem i visokom menadžmentu, a zatim je prenijeli na sve zaposlenike.

Koja područja održivog razvoja su najzastupljenija u Vašem poslovanju?

Zbog prirode proizvodnje ponosan sam što smo već u startu postigli gotovo zanemariv negativan utjecaj na okolinu. Istovremeno, kontinuirano radimo na energetskoj učinkovitosti u raznim dijelovima proizvodnog procesa što rezultira značajnim uštedama u troškovima. Njegujemo vrlo bliske kontakte s lokalnom društvenom zajednicom te podupiremo većinu akcija humanitarnog, kulturnog, edukativnog i sportskog karaktera, pogotovo one koje su orijentirane na djecu i mlade. Vrlo smo otvoreni prema svim našim partnerima, u prvom redu kupcima i dobavljačima te im rado prenosimo sve spoznaje koje mogu dovesti do optimalizacije njihovih poslovnih procesa. Naša najveća vrijednost su zaposlenici koji imaju vrlo visoki stručni, inovativni i motivacijski potencijal.

Jedna od Vaših vrijednosti koje javno navodite je orijentacija na zaposlenike. Koje su najznačajnije aktivnosti usmjerene prema zaposlenicima? messer robert mustač

Da bi održali vrlo visoku sposobnost konkurentnosti kontinuirano provodimo programe internog i eksternog školovanja na svim razinama. Posebnu pozornost posvećujemo sigurnosti, a što je usko vezano uz područje rada. Potičemo sve programe koji održavaju i povećavaju zdravstveno stanje naših zaposlenika. Uz sistematske i po potrebi specijalističke preglede, uveli smo mjere koje pridonose općem poboljšanju životnih vrijednosti zaposlenika kroz razne sportske aktivnosti, stimuliranje nepušenja i zabranu konzumacije alkohola uvođenjem kontrola.

Minimalno 2 puta godišnje organiziramo druženja sadašnjih i bivših zaposlenika. Organiziramo stručne skupove i team building aktivnosti za djelatnike iz raznih odjela te se zalažemo za stvaranje i jačanje pozitivne klime.

Koje područje održivog razvoja smatrate najvažnijim za hrvatsko gospodarstvo?

Smatram da bi u težištu hrvatskog gospodarstva trebale biti poticajne mjere za razvoj zaposlenika i općenito orijentacija za zaposlenike te njihovu sigurnost i zdravlje jer zadovoljni djelatnici su ključ uspjeha u poslovanju. Isto bi se moglo puno lakše provesti kroz porezno rasterećenje plaća te stimuliranje svih aktivnosti koje omogućavaju psihofizički razvoj djelatnika. Vrlo važno područje je i zaštita okoline. Mi u Messeru smo sve svoje aktivnosti usmjerili na navedena područja, no teško je reći u kolikoj mjeri su druga poduzeća stavila ove ciljeve u žarište svog djelovanja. U svakom slučaju ova dva područja bi trebala biti u fokusu hrvatskog gospodarstva.

messer robert mustačJe li po Vama održivi razvoj prepoznat u javnom sektoru?

Koliko je meni poznato, spoznaje o važnosti održivog razvoja polako ulaze u sve pore društva, pa tako  i u javni sektor. Kojom brzinom će se to odvijati teško je prognozirati. Ovdje vidim veliku šansu za HR PSOR da nastavi sa započetim aktivnostima jer HR PSOR vidim kao vodeću snagu u promociji ideja u Republici Hrvatskoj.

U kojim područjima bi Vlada RH mogla direktno utjecati na konkurentnost hrvatskog gospodarstva? Koja su Vaša očekivanja?

messer robert mustač

Hrvatska vlada bi u prvom redu trebala implementirati sva pozitivna iskustva iz zemalja EU što se tiče povećanja pozitivnih mjera za poticanje proizvodnje i industrije, a pogotovo grana koje su izvozno orijentirane. Trebalo bi izraditi strategiju koje grane su od strateškog značaja te kroz splet ekonomskih, fiskalnih i drugih mjera stimulirati razvoj istih uz maksimalizaciju svih ekonomskih efekata.  Ja sam optimist i nadam se da će Vlada napraviti dodatni iskorak u borbi protiv korupcije, uvesti mjere za sređivanje zemljišnih knjiga, popraviti efikasnost pravosudnog sustava te porezno rasteretiti trošak rada i na taj način utjecati na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Messer je dio međunarodne grupacije sa sjedištem u Njemač­koj. Kakav je tamo odnos države prema privatnim poduzećima u odnosu na Hrvatsku? messer robert mustač

Njemačka vlada je donijela niz mjera koje potiču proizvodnju, a pogotovo energetski intenzivno, gdje na različite načine stimulira grane i kompanije koje imaju određeni broj zaposlenika, određeni postotak izvoza i iznadprosječni udio energije u proizvodnji. Možemo zaključiti da su svjesni činjenice da je proizvodnja ta koja omogućuje društvu da se razvija na zdravim osnovama te kumulira sredstva za razvoj korisnih društvenih aktivnosti.

Što možete preporučiti poduzećima vezano na održivo i odgovorno poslovanje?

Iz mog osobnog iskustva na prvi pogled implementiranje smjernica i aktivnosti koje u sebi donose provedbu mjera za održivi razvoj izgledaju kao povećanje troška, ali na srednji i dugi rok stvaraju konkurentnu prednost, osjećaj zadovoljstva i veću profitabilnost. Zbog te činjenice sam se aktivno uključio u rad HR PSOR-a uvjeren da svojim znanjem, iskustvom, energijom i pozitivnim stavom mogu utjecati na promociju i provedbu društveno odgovornog ponašanja kako bi napravili pozitivan pomak u gospodarstvu Hrvatske.

 

[ 15. Travnja 2018. ]

Obavijesti i najave

Simetriks
Zaprešić online
Klub Zaprešićana
Grad Zaprešić
Akademij-art